Ajudes i Subvencions

EAUTOE 2018. Subvencions \ Foment de l’ocupació Foment de l’ocupació dirigit a l’emprenedoria. Ajudes a persones desocupades que accedeixen a l’ocupació per mitjà de la creació d’activitat empresarial com a personal treballador autònom o per compte propi en projectes innovadors.

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE L’INFORME RELATIU AL PROJECTE INNOVADOR I DE VIABILITAT TÈCNICA, ECONÒMICA I FINANCIERA: MÉS INFORMACIÓ AÇÍ

Projecte innovador: Projecte empresarial en què la producció de béns i serveis està relacionada amb activitats econòmiques emergents o que, dins d’una activitat tradicional de la zona d’implantació, cobreixi necessitats no satisfetes en l’estructura existent.

En el model “Annex per a l’ocupació autònoma” que ha d’emplenar la persona sol·licitant de la subvenció, es recull en el seu apartat 4, si l’activitat econòmica constitueix:

a) Alguna novetat o millora sobre productes o serveis existents.

b) Activitats empresarials o professionals en què es detecti una manca d’oferta en el territori.

c) Idees de negoci en sectors madurs que donin resposta a necessitats no cobertes.

Viabilitat Tècnica i econòmica: Presentar un pla d’empresa i / o model de negoci, elaborat per la persona emprenedora, entitat pública o privada.

PER A L’ELABORACIÓ DE L’INFORME PER PART DEL PUNT PAE, ES SOL.LICITARÀ CITA PRÈVIA, A TRAVÉS DE: gmarch@consorcidelaribera.com