Qui som

El PATER  (Pacte Territorial per a l’Ocupació en La Ribera) és un organisme autònom de caràcter local creat el passat 26 de juliol de 2004 dins del Consorci de la Ribera. Té personalitat jurídica pròpia, així com autonomia administrativa i econòmica.L’objectiu del Pater es assolir en la Ribera un desenvolupament econòmic permanent capaç de generar un creixement sostingut a partir de l’esforç dels recursos productius endògens, de la creació i consolidació empresarial i de la regularització del mercat de treball, afavorint la inserció de totes les persones que desitgen accedir a un treball en condicions d’igualtat.El motor principal per a què el desenvolupament siga autosostingut és crear un teixit productiu comarcal a partir del desenvolupament d’un sistema de empreses que aprofiten les potencialitats de la comarca.De forma particular, es poden establir dos condicions necessàries per arribar a un desenvolupament efectiu.

  • Capacitat Empresarial: Ha de ser el resultat tant de la constitució d’un equip empresarial qualificat com de la creació d’un sistema comarcal capaç d’impulsar iniciatives innovadores, competitives i consolidades en el mercat.
  • Mercat de treball: La detecció de l’evolució i tendències del mercat laboral en la comarca permetrà anticipar-se als canvis dissenyant mesures d’actuació que afavorisquen l’ajust entre l’oferta i la demanda, la inserció dels col•lectius amb majors riscos d’exclusió laboral, la identificació de nínxols d’ocupació, la promoció de la diversificació professional o la detecció de nous perfils professionals.

Així mateix, com a resultat de l’articulació d’estos processos es pretén garantir la seguretat en el treball, la protecció del medi ambient i la igualtat d’oportunitats d’inserció i ocupació.

L’engranatge de tots estos condicionants constitueix el centre d’actuació del Pater, de tal forma que la seua constitució i funcionament, contribuiran a assolir l’objectiu d’integració i desenvolupament sostingut de la comarca de la Ribera.

El PATER està gestionat per sis entitats sota la tutela del SERVEF: Mancomunitat Ribera Alta, Mancomunitat Ribera Baixa, CCOO, UGT i Confederació Empresarial Valenciana (CEV), dins de la qual estan representades FEDALCIS i l’Associació Empresarial d’Alzira.

C/ Navarro Reverter,2
46004  València
Tel. 963866200

C/ José Dolz nº2,
46600 Alzira (València)
Tfn: 96 241 41 42
Fax: 96 241 41 72

Av. José Maiques, s/n,
46410 Sueca (València)
Tfn: 96 171 70 07
Fax: 96 171 27 77

Salvador Perles, 34
46600 Alzira (València)
Tfn: 962 417 795
Fax: 96 240 26 58

Curtidors, 27
46600  Alzira (València )
Tfn: 962 402 295

Plaza del Conde de Carlet,3
46003 Valencia
Tfn: 963 15 57 20