Presentation

L’objectiu general d’aquesta àrea és fomentar el desenvolupament d’iniciatives empresarials a la Ribera, afavorint la creació i consolidació d’empreses i promocionant l’ocupació per conte propi, com a via per a la generació de riquesa i d’accés al mercat laboral.

Un servei de suport a les iniciatives empresarials, a més que com Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local (AEDL), el departament de promoció econòmica recolza tota classe d’iniciatives en pro de l’ocupació.

Skip to content