L’Acord comarcal per a l’ocupació és un organisme autònom de caràcter local creat el passat 26 de juliol de 2004 dins del Consorci de la Ribera. Té personalitat jurídica pròpia, així com autonomia administrativa i econòmica. L’objectiu del Pater es assolir en la Ribera un desenvolupament econòmic permanent capaç de generar un creixement sostingut a partir de l’esforç dels recursos productius endògens, de la creació i consolidació empresarial i de la regularització del mercat de treball, afavorint la inserció de totes les persones que desitgen accedir a un treball en condicions d’igualtat. El motor principal per a què el desenvolupament siga autosostingut és crear un teixit productiu comarcal a partir del desenvolupament d’un sistema de empreses que aprofiten les potencialitats de la comarca. De forma particular, es poden establir dos condicions necessàries per arribar a un desenvolupament efectiu.

  • Capacitat Empresarial: Ha de ser el resultat tant de la constitució d’un equip empresarial qualificat com de la creació d’un sistema comarcal capaç d’impulsar iniciatives innovadores, competitives i consolidades en el mercat.
  • Mercat de treball: La detecció de l’evolució i tendències del mercat laboral en la comarca permetrà anticipar-se als canvis dissenyant mesures d’actuació que afavorisquen l’ajust entre l’oferta i la demanda, la inserció dels col·lectius amb majors riscos d’exclusió laboral, la identificació de nínxols d’ocupació, la promoció de la diversificació professional o la detecció de nous perfils professionals.

Així mateix, com a resultat de l’articulació d’estos processos es pretén garantir la seguretat en el treball, la protecció del medi ambient i la igualtat d’oportunitats d’inserció i ocupació.

L’engranatge de tots estos condicionants constitueix el centre d’actuació del Pater, de tal forma que la seua constitució i funcionament, contribuiran a assolir l’objectiu d’integració i desenvolupament sostingut de la comarca de la Ribera.

El programa PATER (Pacte Territorial per l’Ocupació de la Ribera) està finançat pel Labora i el Fons Social Europeu. Està format pel Consorci de la Ribera (que aglutina a les Mancomunitats de la Ribera Baixa i Alta) i a mès participen diferents associacions empresarials com FEDALCIS (Federació d’Agrupacions Locals de Comerç i Indústria de la Ribera) i l’Associació Empresarial d’Alzira, els sindicats CCOO i UGT.

                              

CONTACTE

lariberaimpulsa@consorcidelaribera.com
Ocupació: 673 32 26 26
Màrqueting: 674 76 40 81

Skip to content