En l’àrea de Màrqueting es realitzen diversos tipus d’intervencions:

Grupals. Sessions de formació:
– Formació presencial o en línia amb temes relacionats amb el màrqueting digital.
– Formació específica per als comerços del marketplace de la Ribera de Xúquer sobre com vendre online els seus productes.
– Formacions específiques per temàtica sectorial.

Individuals. Assessorament personalitzat per a les empreses en l’ús d’eines digitals. Mentoring.

Col·laboratives. Pública-privada amb associacions rellevants. Promoció de coworking-espais públics en la comarca i/o webinars.

Les sessions formatives constitueixen un veritable punt de trobada per a les empreses de les localitats de la Ribera de Xúquqer. Així mateix es realitzen jornades de sensibilització sobre el que pot fer el màrqueting digital per la bona marxa dels seus negocis, i es a través de la part de precs i preguntes i del posterior networking on es comparteixen experiències i que serveixen per a enfortir les relacions dels propis participants.
Es tracta així mateix de crear un ecosistema digital que integre recursos i accions que permeten difondre qualsevol missatge per part de l’empresa (informació, promocions, ofertes, anuncis…) per a aconseguir una comunicació més efectiva, que el màrqueting tradicional. En aquest sentit el lloc web o presència a Internet a les xarxes socials de qualsevol empresa haurà de ser l’element central on s’adreça tot el tràfic de persones. També s’ha posat en marxa un projecte pilot i experimental de tallers i formació focalitzat en el màrqueting sectorial i aplicat a un grup d’empreses que formen part d’un sector homogeni. Cada sector té les seues pròpies tendències i característiques competitives i de esta manera es satisfacen les seues necessitats especifiques sectorials.

En aquest programa pot participar qualsevol empresa i comerç situada en la Ribera de Xúquer que vulga millorar la seua presència en línia.

Ves al contingut